Vår integritetspolicy

 

Bogrens Salonger AB kameraövervakar sin verksamhet i syfte att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget och dess anställda samt att öka säkerheten för gäster.

Det inspelade materialet kan komma att lämnas ut till polis och försäkringsbolag då misstänkt brott har begåtts.

Informationen sparas i 30 dagar, efter det skrivs informationen automatiskt över. Om materialet behöver sparas längre på grund av utredning av brott sparas materialet tills det inte längre behövs.

Informationen lagras lokalt och är inte kopplad till någon kameracentral.

Säkerhetschefen och ansvarig vakt för kvällen kan komma åt den lagrade informationen, säkerhetschefen/ansvarig vakt tittar på materialet om en incident har skett.

För mer info vänligen kontakta ansvarig på info@bogrenssalonger.com